Tania Ribas Oliveira
Lux Woman Magazine.

Main Photographer: Nuno Capela
Styling: Diogo Raposo Pires